Ürün Özellikleri

AMAÇ:

Ağaç direklere tırmanılması gereken çalışmalarda istem dışı çürüklere karşı direklerin yatmasını önleyici iş güvenliği ekipmanı olarak kullanılmaktadır.

KULLANIM:

Kelepçe direğe uyumlu bir şekilde monte edilir ve kelepçenin direkten ayrılmaması için pimler yardımıyla sağlamlaştırılır. Halatların bir ucunda bulunan karabinalar kelepçeye takılır. Kelepçe, içerisinde bulunan metal çubuklar birbirine ek yapılarak istenilen yüksekliğe bağlanır ve kazıklar uygun bir zemine sıkıca çakıldıktan sonra halatların diğer ucundaki karabinalar ile kazıklara bağlanır ve mekanizma ile gerdirilir.