Ürün Özellikleri

AMAÇ:

Enerji iletim dağıtım hatlarında oluşabilecek arızalar, montajlar vb. durumlarda enerji kesilmesinden sonra çalışılacak hattın başı ve sonuna montajı yapılarak beklenmedik enerji açılımlarında oluşabilecek kaza riskini en aza indirme maksatlı kullanılan 3 faz 1 nötr 1 aydınlatma fazı için bağlantı noktaları bulunan iş güvenliği ekipmanıdır.

KULLANIM:

Çalışma bölgesinin baş ve son tarafına olmak üzere topraklama kazıkları uygun bir zemine kablo boyunun yeteceği şekilde çakılır. Makaradaki kablo açılarak makara mengene ile topraklama kazığına sıkıca tutturulur. A.G. hat topraklama teçhizatının klipslerini hattın her fazına, aydınlatma hattına, nötr hattına takın ve sistem kısa devre edin. İniş kablosu da topraklama kazığına veya topraklama hattına bağlayarak sistemin tamamını topraklamış olursunuz. Bu koruma, çalışılan bölgenin her iki tarafından yapılır. Çalışma bittikten sonra en son topraklamayı ayırınız.